Publikationer

Mening og betydning i fællesskaber – et dramatisk arbejde.
Kognition og Pædagogik, temanummer efterår 2015
En Børne- og ungerådgivning og PPR – ”just in time”.
Pædagogisk Psykologisk Tidskrift nr. 1. 2015
Liv i organisationer, affekt og intuition. Om Spinozas filosofi.
Nordiske Udkast, nr. 1, 2013
PPR, tværfagligt arbejde og jazz – en spejling af praksis.
Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 47, nr. 6 (2010)
“Just in time”: hvordan overgå diagnoserne og skabe viden på stedet.
Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 46, nr. 3 (2009)
Læring og vanskeligheder i én skole – flere verdener.
Relationer i skolen perspektiver på liv og læring. Redigeret af Tom Ritchie, Billesø & Baltzer 2006
Væren i forhold: Relationer i kritisk psykologisk perspektiv
Relationer i Psykologien. Redigeret af Tom Ritchie, Billesøe & Baltzer 2007
Ledelse af PPR i bevægelse: ledelse af viden i praksis
Psykologisk pædagogisk rådgivning, Årg. 44, nr. 5/6 (2007)
Bevægelse, tænkning og organisation i professionelt arbejde
Psyke & logos, Årg. 27, nr. 2 (2006)
Projekt, kategori og intuition – om psykologisk viden i praksis
Psykologisk pædagogisk rådgivning, Årg. 42, nr. 5/6 (2005)
Psykologiske kategorier i inklusiv praksis
Psykologisk pædagogisk rådgivning, Årg. 41, nr. 5/6 (2004)
Viden i praksis: om forskning som praksisudviklingsforskning
Nordiske udkast, Årg. 31, nr. 1 (2003)