Hvad jeg tilbyder

Samtaler, psykoterapi

I min rådgivning modtager jeg bl.a. klienter med udfordringer og problemstillinger nævnt herunder.

Men det er ikke altid man er klar over hvad der går en på. Så samtaler kan også have som formål at finde frem til og afklare hvad der ligger til grund for ens manglende trivsel.

Problemstillinger kan være:

 • tristhed
 • usikkerhed
 • stress
 • relationer der ikke fungerer
 • større elle mindre traumer og tab
 • problematikker i forhold til skole, uddannelse eller arbejde, tilbage til arbejdet efter sygdom m.m.
 • egen eller nære personers alvorlige sygdom
 • unge med forskellige problematikker privat eller i forb. med uddannelse el arbejde
 • udfordringer i parforholdet eller i familien
 • forældres bekymringer og udfordringer med børn hjemme eller i deres daginstitution og skole
Samtaler/psykoterapi hos mig har som mål i samarbejde
 • at undersøge og skabe mening, finde resurser frem og ny energi i hverdagen
 • at skabe et nyt syn og nye erfaringer i arbejdet med problemstillingerne
Supervision, coaching
 • Individuel supervision af psykologer o.a. fagpersoner på børne- ungeområdet
 • Supervision til psykologer med henblik på autorisation
 • Individuel supervision af ledere på børne- og ungeområdet
 • Supervisionen kan tage udgangspunkt i en konkret problemstilling eller i et behov for udviklingsforløb
 • Jeg tilbyder desuden en særlig for supervision, jeg kalder:Videns-supervision. Det er en kombination af oplæg og supervision m.h.t. udvikling af et teoretisk/begrebsligt grundlag for et professionelt arbejde (individuelt/gruppe)
Priser

Priser på samtaler og supervision aftales nærmere.

Jeg tager ikke imod klienter henvist via sygesikringen.
Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, gruppe 1,2 og 5, kan du få et tilskud pr. gang. Jeg afregner direkte med sygeforsikringen Danmark – så du skal ikke gøre noget.

Mange har også, via egen eller arbejdspladsens sundhedsforsikring gode muligheder for hel eller delvis betaling. Check din indboforsikring – det er her der ofte står om mulighed for psykologsamtaler !

Jeg er netværkspsykolog tilknyttet Falck-healthcare.

Du kan læse mere om tilskud via Danmark her.

Du kan læse mere om tilskudsordninger her. Se under private ordninger.